Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Triple gravitational microlens
Název práce v češtině: Trojitá gravitační mikročočka
Název v anglickém jazyce: Triple gravitational microlens
Klíčová slova: gravitační mikročočka, planetární systémy, kritické křivky a kaustiky
Klíčová slova anglicky: gravitational microlens, planetary systems, critical curves and caustics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2010
Datum zadání: 11.10.2010
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: Valerio Bozza, Dr.
  RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je
1) podat ucelený přehled topologií kritických křivek a kaustik trojité gravitační mikročočky;
2) prozkoumat chování mapy zjasnění v blízkosti jednotlivých částí kaustiky;
3) studovat zjasnění nebodového zdroje, citlivost čočky na nebodovost a okrajové ztemnění zdroje;
4) uplatnit zjištěné výsledky na pozorovaných případech trojitých mikročoček.
Seznam odborné literatury
Gaudi, B.S., et al. 2008, Science, 319, 927
Petters, A.O., Levine, H., Wambsganss, J. 2001, Singularity Theory and Gravitational Lensing (Boston: Birkhäuser)
Schneider, P., Ehlers, J., Falco, E.E. 1992, Gravitational Lenses (Berlin: Springer)
Schneider, P., Kochanek, C., Wambsganss, J. 2006, Gravitational Lensing: Strong, Weak and Micro (Berlin: Springer)
Schneider, P., Weiss, A. 1986, Astronomy & Astrophysics, 164, 237
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK