Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geochemie subvulkanitů roztockého vulkanického centra
Název práce v češtině: Geochemie subvulkanitů roztockého vulkanického centra
Název v anglickém jazyce: Geochemistry of subvolcanites of Roztoky volcanite complex
Klíčová slova: geochemie, petrologie, essexity,
Klíčová slova anglicky: geochemistry, petrology, essexites
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.04.2010
Datum zadání: 28.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:06.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Geochemická a petrologická charakteristika essexitu, rongstockitu a nefelinického syenit z oblasti roztockého vulkanického centra. Identifikace zdrojového materiálu, vztah k žilným a vulkanickým horninám.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK