Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molecular phylogeny and evolutionary trends in Hieracium (Asteraceae, Lactuceae)
Název práce v češtině: Molekulární fylogeneze a evoluční trendy v rodě Hieracium (Asteraceae, Lactuceae)
Název v anglickém jazyce: Molecular phylogeny and evolutionary trends in Hieracium (Asteraceae, Lactuceae)
Klíčová slova: Hieracium, molekulární fylogeneze, hybridizace, evoluce
Klíčová slova anglicky: Hieracium, molecular phylogenetics, hybridization, evolution
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Dr. Judith Fehrer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.04.2010
Datum zadání: 14.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.08.2012
Oponenti: Mgr. Judita Zozomová, Ph.D.
  Gonzalo Nieto Feliner, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK