Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah Evropské unie a Mercosuru v globálním kontextu
Název práce v češtině: Vztah Evropské unie a Mercosuru v globálním kontextu
Název v anglickém jazyce: The European Union - Mercosur relationship within a global context
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2010
Datum zadání: 13.01.2010
Datum a čas obhajoby: 25.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2010
Oponenti: PhDr. Mgr. Traian Urban, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK