Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Physical properties of fine grained magnesium alloys prepared by various processign techniques
Název práce v češtině: Fyzikální vlastnosti ultrajemnozrnných hořčíkových připravených různými technologiemi
Název v anglickém jazyce: Physical properties of fine grained magnesium alloys prepared by various processign techniques
Klíčová slova: Horčíkové slitiny, jemnozrrné materiály, vývoj mikrostruktury
Klíčová slova anglicky: magensium alloys, fine grained materials, microstructure evolution
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.
RNDr. Peter Minárik, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Vypracujte literární rešerši poznatků o fyzikálních vlastnostech hořčíkových slitin a metodách jejich přípravy. Navrhněte vhodný materiál pro studium v rámci disertace.
Seznamte se s přípravou vzorků metodou ECAP nalezněte optimální podmínky jejich přípravy a připravte vzorky vybraných hořčíkových slitin s různým počtem průchodů - spolupráce s TU Clausthal SRN.
Seznamte se s přípravou vzorků metodou HPT, nalezněte optimální podmínky jejich přípravy a připravte vzorky vybraných hořčíkových slitin s různým počtem otáček - spolupráce s Pohang Univrsity, Korea.
Seznamte se přípravou hořčíkových slitin dalšími moderními technologiemi. Zejména se jedná o extrudování, kruhové kování (swageing) a válcování za vysokých teplot a po nalezení vhodných podmínek připravte materiál těmito technologiemi.
Studujte změny mechanických vlastností hořčíkových slitin v závislosti na stupni deformace po různém počtu průchodů formou ECAP a po různém počtu otáček HPT.
Sledujte vývoj mikrostruktury s počtem průchodů formou ECAP a otáček HPT pomocí optické, skenovaní, transmisní elektronové mikroskopie a EBSD.
Studujte teplotní stabilitu jemnozrnné struktury metodou změn mikrotvrdosti a elektrického odporu.
Studujte vliv stupně deformace po ECAP a HPT na další vybrané fyzikální vlastnosti - změny elektrické vodivosti, korozní odolnost, atd.
Studujte mechanické vlastnosti vybraných Mg slitin připravených novými moderními technologiemi a odezvu akustické emise během těchto experimentů.
Studujte mikrostrukturu těchto slitin pomocí optické a transmisní elektronové mikroskopie a vývoj textury pomocí rentgenové difrakce.
Sledujte změny dalších vybraných fyzikálních vlastností ve vybraných vzorcích těchto slitin.
Seznam odborné literatury
Investigations and applications of severe plastic deformation?. T.C. Lowe, R.Z. Valiev (eds.), Kluwer Academic Publishers, 2000.
Nanomaterials by Severe Plastic Deformation, ed.: Z. Horita, Materials Science Forum 503-504 , (2006).
Ultrafine Grained Materials IV. Edited by Y.T. Zhu, T.G. Langdon, Z. Horita, M.J. Zehetbauer, S.L. Semiatin, and T.C. Lowe . TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), 2006.
V. M. Segal: Mater. Sci. Eng. A197 (1995), 157.
K. Máthis, E. Rauch: Mater. Sci. Eng. (2006)
A. Gholinia, P. B. Prangnell, M. V. Markushev: Acta Mater. 48 (2000), 1115.
Y. T. Zhu, T. C. Love: Mater. Sci. Eng. A291 (2000), 46.
D. H. Shin, W. J. Kim, W. Y. Choo: Scripta Mater. 41 (1999), 259.
K. T. Park, Y. S. Kim, J. G. Lee, D. H. Shin: Mater. Sci. Eng. A293 (2000), 165.
Y. Fukuda, K. Oh-ishi, Z. Horita, T. G. Langdon: Acta Mater. 50 (2002), 1359.
A. Mussi, J.J. Blandin, L. Salvo, E.F. Rauch: Acta Mater. 54 (2006), 3801.
K. Kubota, M. Mabuchi, K. Higashi: J. Mater. Sci. 34 (1999), 2255.
T. Mukai, M. Yamanoi, H. Watanabe, K. Higashi: Scripta Mater. 45 (2001), 89.
Z. Zúberová, Y. Estrin, T.T. Lamark, M. Janeček, R.J. Hellmig, M. Krieger: J Mater. Proc. and Technol. 184 (2007), 294.
J. B. Clark: Acta Metall. 16 (1968), 141.
D. Duly, Y. Brechet, B. Chenal: Acta Metall. Mater. 40 (1992), 2289.
K. Máthis, J. Gubicza, N. H. Nam: J Alloys and Comp. 394 (2005), 194.
S. R. Agnew, O. Duygulu: Mater. Sci. Forum 419-422 (2003), 177.

Další literatura doporučená školitelem
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK