Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gender v surrealismu. Surrealistická období v tvorbě Jindřicha Štyrského a Vítězslava Nezvala - pokus o srovnání přístupů
Název práce v češtině: Gender v surrealismu. Surrealistická období v tvorbě Jindřicha Štyrského a Vítězslava Nezvala - pokus o srovnání přístupů
Název v anglickém jazyce: Gender in Surrealism. Surreal periods in the literary production of Jindrich Styrsky and Vitezslav Nezval - comparative approach
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.04.2010
Datum zadání: 08.04.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Málek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK