Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Use and limitations of laser ablation ICP-MS in geoscience applications
Název práce v češtině: Využití a omezení metod laserové ablace ICP-MS v geovědních disciplínách
Název v anglickém jazyce: Use and limitations of laser ablation ICP-MS in geoscience applications
Klíčová slova: laserová ablace
Klíčová slova anglicky: laser ablation
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Košler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2003
Datum zadání: 03.10.2003
Datum odevzdání elektronické podoby:05.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.03.2011
Oponenti: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
  Dr. Robert Anczkiewicz
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK