Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multiple regulatory roles of the transmembrane adaptor protein NTAL in gene transcription and mast cell physiology
Název práce v češtině: Regulační role transmembránového adaptorového proteinu NTAL v genové transkripci a fyziologii žírných buněk
Název v anglickém jazyce: Multiple regulatory roles of the transmembrane adaptor protein NTAL in gene transcription and mast cell physiology
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Dráber, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2011
Datum zadání: 14.02.2011
Datum a čas obhajoby: 04.12.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:02.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.12.2014
Oponenti: prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.
  Ing. Jiří Hašek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK