Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití metod dramatické výchovy ve vyučování, při prevenci sociálně-psychologických problémů dětí mladšího školního věku
Název práce v češtině: Využití metod dramatické výchovy ve vyučování,
při prevenci sociálně-psychologických
problémů dětí mladšího školního věku
Název v anglickém jazyce: Using the methods of dramatic education in teaching pre-school
children with precaution of social-psychological problems
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2010
Datum zadání: 16.03.2010
Datum a čas obhajoby: 17.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK