Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Impact of ICT on the English Language
Název práce v češtině: Vliv ICT na anglický jazyk
Název v anglickém jazyce: Impact of ICT on the English Language
Klíčová slova: ICT, Anglický jazyk, počítačem zprostředkovaná komunikace, internetový jazyk, zkratky
Klíčová slova anglicky: ICT, English language, computer-mediated communication, leet speak, acronyms
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.03.2010
Datum zadání: 11.03.2010
Datum a čas obhajoby: 16.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2011
Oponenti: Craig Alan Morgan, M.A.
 
 
 
Seznam odborné literatury
[1] CRYSTAL, David. The cambridge encyclopedia of English language
[2] BAUGH, Albert C. A history of the English language
[3] REES, Fran. Johannes Gutenberg: Inventor of the Printing Press
[4] ZELENÝ, Jaroslav. Historie výpočetní techniky
[5] PETES, John. Helium.com [online]. Technology's influence on interpersonal communication.
[6] LENHART, Amanda. Pewinternet.org [online]. Teens and Technology.
[7] PETER, Ian. Nethistory.info [online]. The history of email.
[8] WYNN, Earl S. Hubpages.com [online]. Internet, Computers, and the English Language.
[9] ROME, James Andrew. Web.archive.org [online]. Relax, we understand j00.
[10] BRANDON, John. Computerworld.com [online]. Opinion: FWIW-34 The origins of 'Net shorthand.
[11] ULABY, Neda. Npr.org [online]. OMG: IM Slang Is Invading Everyday English.
[12] PULLUM, Geoffrey K. Upenn.edu [online]. ENGLISH IN DEEP TROUBLE?.
Předběžná náplň práce
1. Úvodní kapitola
> 1.1 Obsah
> 1.2 Abstrakt
> 1.3 Klíčová slova
> 1.4 Úvod
> 2. Teoretická část
> 2.1 Historie Anglického jazyka
> 2.2 Historie výpočetní techniky a internetu
> 3. Hlavní část
> 3.1 Postupný vznik ICT
> 3.2 Dopad ICT na komunikaci
> 3.3 Dopad ICT na jazyk
> 3.4 Výzkum
> 3.5 Možnosti využití ICT k výuce jazyka
> 4. Očekávaný vývoj v blízké budoucnosti, shrnutí
> 5. Použité zdroje
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction
1.1 Outline
1.2 Abstract
1.3 Keywords
1.4 Introduction
2. Theoretical part
2.1 History of the English language
2.2 History of IT and the Internet
3. Main part
3.1 Gradual rise of ICT
3.2 Impact of ICT on communication
3.3 Impact of ICT on language
3.4 Research
3.5 Possible use of ICT in language education
4. Expected progress in near future, conclusion
5. Cited sources
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK