Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismus, regulace a využití TRAILem indukované apoptózy nádorových buněk
Název práce v češtině: Mechanismus, regulace a využití TRAILem indukované apoptózy nádorových buněk
Název v anglickém jazyce: Mechanism, regulation and use of TRAIL-induced apoptosis in cancer cells
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.03.2010
Datum zadání: 11.03.2010
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Oponenti: Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
  doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK