Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce
Název práce v češtině: Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce
Název v anglickém jazyce: Legal status of persons taking care of children in the labor market
Klíčová slova: rodičovská dovolená, kratší pracovní doba, pracovní podmínky
Klíčová slova anglicky: parental leave, part-time work, working conditions
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2010
Datum zadání: 01.03.2010
Datum a čas obhajoby: 26.09.2017 11:00
Místo konání obhajoby: 412/4.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:17.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2017
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
  JUDr. Jana Zemanová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK