Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychosociální důsledky tinnitu
Název práce v češtině: Psychosociální důsledky tinnitu
Název v anglickém jazyce: Psychosocial effects of tinnitus
Klíčová slova: Tinnitus auris, symptom, léčba tinnitu, deprese, hyperakusis, nedoslýchavost
Klíčová slova anglicky: Tinnitus auris, symptome, tinnitus treatment, depression, hyperacusis, amblyacousia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.03.2010
Datum zadání: 09.03.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK