Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologické a edukační uplatnění QR kódů
Název práce v češtině: Biologické a edukační uplatnění QR kódů
Název v anglickém jazyce: Utilization of QR Codes in the Field of Biology and Education
Klíčová slova: QR kód, vzdělání, biologie, funkcionalita
Klíčová slova anglicky: QR code, education, biology, functionality
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.09.2012
Datum zadání: 07.05.2013
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Tereza Jedličková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK