Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Development of surface and body musculature of the bird schistosome Trichobilharzia regenti
Název práce v češtině: Vývoj povrchu a tělní svaloviny u ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti
Název v anglickém jazyce: Development of surface and body musculature of the bird schistosome Trichobilharzia regenti
Klíčová slova: Trichobilharzia regenti, Schistosomatidae, ultrastruktura, povrch těla, svalovina, vývoj
Klíčová slova anglicky: Trichobilharzia regenti, Schistosomatidae, ultrastructure, body surface, musculature, development
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2010
Datum zadání: 01.03.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.12.2012
Oponenti: Ing. Jana Nebesářová, CSc.
  prof. Rafael Toledo
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK