Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Problematika implicitních a explicitních postojů (na příkladu postojů Čechů k Romům)
Název práce v češtině: Problematika implicitních a explicitních postojů (na příkladu postojů Čechů k Romům)
Název v anglickém jazyce: Aspects of implicit and explicit racial attitudes (On the example of the attitudes of the Czechs toward the Romanies)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2010
Datum zadání: 20.02.2010
Datum a čas obhajoby: 02.02.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2010
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uznáná diplomové práce jako práce rigorózní
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK