Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Teologická analýza synodů Slezské církve evangelické augsburského vyznání od roku 1948 do dnešního dne
Název práce v češtině: Teologická analýza synodů Slezské církve evangelické augsburského vyznání od roku 1948 do dnešního dne
Název v anglickém jazyce: Theological analysis of synods of Slezská církev evangelická augsburského vyznání from 1948 to present times
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra praktické teologie (27-PT)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Filipi, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2008
Datum zadání: 15.09.2008
Datum a čas obhajoby: 02.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2010
Oponenti: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK