Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv stresu na expresi 11β-hydroxysteroiddehydrogenasy v mozku laboratorního potkana
Název práce v češtině: Vliv stresu na expresi 11β-hydroxysteroiddehydrogenasy v mozku laboratorního potkana
Název v anglickém jazyce: Effect of stress on expression of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase in rat brain
Klíčová slova: Stres, glukokortikoidy, glukokortikoidní receptory, mineralokortikoidní receptory, HPA osa, 11β-hydroxysteroiddehydrogenáza typu I, CA1 oblast hippokampu.
Klíčová slova anglicky: Stress, glucocorticoids, glucocorticoid receptors, mineralocorticoid receptors, HPA axis, 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type I, CA1 region of the hippocampus.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2011
Datum zadání: 29.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK