Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výskyt malnutrice a karenčních stavů u pacientů vyššího věku přijímaných do nemocnice. Vliv pobytu v nemocnici na možnosti nutriční podpory.
Název práce v češtině: Výskyt malnutrice a karenčních stavů u pacientů vyššího věku přijímaných do nemocnice. Vliv pobytu v nemocnici na možnosti nutriční podpory.
Název v anglickém jazyce: Occurence of malnutrition and carence states by elderly pacients admitted to hospital. Effect of hospitalization and possibilities of nutritional support.
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra interních oborů (15-400)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2001
Datum zadání: 29.10.2001
Datum a čas obhajoby: 01.04.2009 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.10.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:02.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 01.04.2009
Oponenti: MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
  prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK