Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sémantická analýza vybraných českých slovesných předpon
Název práce v češtině: Sémantická analýza vybraných českých slovesných předpon
Název v anglickém jazyce: Semantic analysis of selected Czech verbal prefixes
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2010
Datum zadání: 28.01.2010
Datum a čas obhajoby: 01.02.2010 10:00
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK