Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv programu rekondičního pobytu na pacienty po poškození mozku
Název práce v češtině: Vliv programu rekondičního pobytu na pacienty po poškození mozku
Název v anglickém jazyce: Influence of refreshment residence on patients after a brain damage
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.01.2010
Datum zadání: 04.04.2011
Datum a čas obhajoby: 27.01.2010 00:00
Místo konání obhajoby: KRL
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Silvie Táborská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK