Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kypr (Budoucnost rozděleného ostrova)
Název práce v češtině: Kypr (Budoucnost rozděleného ostrova)
Název v anglickém jazyce: Cyprus (the Future of Divided Island)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2009
Datum zadání: 15.01.2009
Datum a čas obhajoby: 02.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2010
Oponenti: doc. Martin Riegl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK