Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jan Antonín Reichenauer - chrámová tvorba se zřetelem k litaniím
Název práce v češtině: Jan Antonín Reichenauer - chrámová tvorba se zřetelem k litaniím
Název v anglickém jazyce: Jan Antonín Reichenauer - Church music with Regards to Litanies
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2008
Datum zadání: 20.01.2008
Datum a čas obhajoby: 19.01.2010 11:00
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK