Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití odpadní suroviny po zpracování sklářských písků
Název práce v češtině: Využití odpadní suroviny po zpracování sklářských písků
Název v anglickém jazyce: Utilization of waste material from the glass-sand production
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2010
Datum zadání: 20.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: Ing. Martin Vavro, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK