Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkční fosfinoferrocenové amidy
Název práce v češtině: Funkční fosfinoferrocenové amidy
Název v anglickém jazyce: Functional phosphinoferrocene carboxamides
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2010
Datum zadání: 15.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK