Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poradenství a osvěta v rámci problematiky silničních dopravních nehod
Název práce v češtině: Poradenství a osvěta v rámci problematiky silničních dopravních nehod
Název v anglickém jazyce: Counseling and adult education in the framework of road traffic accidents
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2010
Datum zadání: 15.01.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.12.2009 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.12.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
  doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK