Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Individualizace v Domech na půli cesty se zaměřením na individuální plán a změny spojené se zaváděním standardů kvality sociálních služeb.
Název práce v češtině: Individualizace v Domech na půli cesty se zaměřením na individuální plán a změny spojené se zaváděním standardů kvality sociálních služeb.
Název v anglickém jazyce: The individualization in ´the houses on a half-way´ with concentrating on an individual plan, and changes connecting to the introduction of the standard of the social serves quality.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Vorlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.07.2009
Datum zadání: 10.07.2009
Datum a čas obhajoby: 10.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
Oponenti: Mgr. Stanislav Kunc
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK