Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Dysmetabolický mechanismus v definování metabolického syndromu
Název práce v češtině: Dysmetabolický mechanismus v definování metabolického syndromu
Název v anglickém jazyce: Dysmetabolic mechanism for defining metabolit syndrome.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2009
Datum zadání: 15.12.2009
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Oponenti: prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK