Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Biologická aktivita obsahových látek rostlin XIX. Alkaloidy Peumus boldus MOL.
Název práce v češtině: Biologická aktivita obsahových látek rostlin XIX. Alkaloidy Peumus boldus MOL.
Název v anglickém jazyce: Biological activity of plants metabolites. XIX. Alkaloids of Peumus boldus MOL.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2009
Datum zadání: 30.11.2009
Datum a čas obhajoby: 26.09.2012 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2012
Oponenti: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. literární zpracování tématu: seznámení se s obsahem isochinolinových alkaloidů v listech taxonu, metodách jejich izolace a biologické aktivitě,
2. nalezení optimálních mobilních fází pro kontrolní tenkovrstvou chromatografii směsi alkaloidů - chloroformového výtřepku získaného při pH 9-10 (diplomant obdrží tento extrakt od školitele),
3. zpracování extraktu sloupcovou chromatografií, případné dočištění preparativní tenkovrstvou chromatografií s cílem získání minimálně jednoho alkaloidu v čistém stavu,
4. určení základních fyzikálně-chemických charakteristik alkaloidu,
5. pracovní podíl při stanovení biologické aktivity alkaloidů (antioxidační aktivita DPPH, ABTS test, stanovení anticholinesterasové aktivity - (IC50)),
6. vyhodnocení výsledků,
7. sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Databáze a referátové časopisy: Chemical Abstracts (SciFinder Web), Medicinal and Aromatic Plants Abstracts, Hager ROM.
Periodika: Planta Medica, Phytomedicine, Phytochemical Research, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, Fitoterapia, Natural Products Communications ad.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK