Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Problematika dědění v právu soukromém a veřejném
Název práce v češtině: Problematika dědění v právu soukromém a veřejném
Název v anglickém jazyce: Matter of Inheritance in Private and Public Law
Klíčová slova: dědění, soukromé právo, veřejné právo
Klíčová slova anglicky: inheritance, private law, public law
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.12.2009
Datum zadání: 27.12.2009
Datum a čas obhajoby: 16.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:16.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2012
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Problematika dědění v právu soukromém a veřejném.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Matter of Inheritance in Private and Public Law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK