Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hybridní původ bobrů ve střední Evropě
Název práce v češtině: Hybridní původ bobrů ve střední Evropě
Název v anglickém jazyce: Hybrid origin of beavers in Central Europe
Klíčová slova: bobr evropský (Castor fiber), mikrosatelitové lokusy, mitochondriální DNA, kontrolní oblast, bottleneck, genetická variabilita, hybridní původ
Klíčová slova anglicky: European beaver (Castor fiber), microsatellite loci, mitochondrial DNA, control region, bottleneck, genetic variability, hybrid origin
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2009
Datum zadání: 17.12.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: prof. Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Babik, W., Durka, W. & Radwan, J. (2005) Sequence of the MHC DRB gene in the Eurasian beaver (Castor fiber). Molecular Ecology 14, 4249 ? 4257
?Crawford, J., Liu, Z., Nelson, T., Nielsen, C. & Bloomquist, C. (2008a) Isolation and characterization of microsatellite loci in the beaver (Castor canadensis). Molecular Ecology Resources 8, 616 ? 618
?Crawford, J. C., Liu, Z., Nelson, T. A., Nielsen, C. K. & Bloomquist, C. K. (2008b) Microsatellite analysis of mating and kinship in beavers (Castor canadensis). Journal of Mammalogy 89 (3), 575 - 581
?Ducroz, J.-F., Stubbe, M., Saveljev, A. P., Heidecke, D., Samjaa, R., Ulevičius, A., Stubbe, A. & Durka, W. (2005) Genetic variation and population structure of the eurasian beaver Castor fiber in eastern Europe and Asia. Journal of Mammalogy 86 (6), 1059 ? 1067
?Durka, W., Babik, W., Ducroz, J.-F., Heidecke, D., Rosell, F., Samjaa, R., Saveljev, A. P., Stubbe, A., Ulevičius, A. & Stubbe, M. (2005) Mitochondrial phylogeography of the Eurasian beaver Castor fiber L. Molecular Ecology 14, 3843 ? 3856
?Ellegren, H., Hartman, G., Johansson, M. & Andersson, L. (1993) Major histocompatibility complex monomorphism and low levels of DNA fingerprinting variability in a reintroduced and rapidly expanding population of beavers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 90, 8150 ? 8153
?Ellegren, H., Johansson, M., Hartman, G. & Andersson, L. (1994) DNA fingerprinting with the human 33.6 minisatellite probe identifies sex in beavers Castor fiber. Molecular Ecology 3, 273 - 274
?Gabryś, G. & Wazna, A. (2003) Subspecies of the European beaver Castor fiber Linnaeus, 1758. Acta theriologica 48 (4), 433 - 439
?Hartman, G. (1994) Long-term population development of a reintroduced beaver (Castor fiber) population in Sweden. Conservation Biology 8 (3), 713 ? 717
?Herr, J. & Rosell, F. (2004) Use of space and movement patterns in monogamous adult
Eurasian beavers (Castor fiber). Journal of Zoology 262, 257 - 264
?Kostkan, V. & Lehký, J. (1997) The Litovelské Pomoraví foodplain forest as a habitat for the reintroduction of the European beaver (Castor fiber) into the Czech Republic. Global Ecology and Biogeography Letters 6, 307 ? 310
?Kuehn, R., Schwab, G., Schroeder, W. & Rottmann, O (2000) Differentiation of Castor Fiber and Castor Canadensis by Noninvasive Molecular Methods. Zoo Biology 19, 511 - 515
?Lehký, J. & Pražák, O. (1998) Návrat bobrů. Veronica 3
?Milishnikov, A. N. & Saveľev, A. P. (2001) Genetic divergence and similarity of introduced populations of European beaver (Castor fiber L., 1758) from Kirov and Novosibirsk oblasts of Russia. Russian Journal of Genetics 37 (1), 108 - 111
?Nolet, B. A. & Rosell, F. (1998) Comeback of the beaver Castor fiber: An overview of old and new conservation problems. Biological Conservation 83 (2), 165 - 173
?Parker, H. & R?nning, ?. C. (2007) Low potential for restraint of anadromous salmonid reproduction by beaver Castor fiber in the Numedalsl?gen river catchment, Norway. River Research and Applications 23, 752 - 762
?Pelz-Serrano, K., Munguia-Vega, A., Piaggio, A. J., Neubaum, M., Munclinger, P., Pártl, A., Van Riper III, Ch. & Culver, M. (2009) Development of nine new microsatellite loci for the American beaver, Castor canadensis (Rodentia: Castoridae), and cross-species amplification in the European beaver, Castor fiber. Molecular Ecology Resources 9, 551 ? 554
?Starikov, V. P. & Anchugov, S. A. (2009) The state of European beaver (Castor fiber L., 1758) Population in Kurgan oblast. Russian Journal of Ecology 40 (5), 351 ? 355
??afář, J. (2002) Novodobé rozšíření bobra evropského (Castor fiber L., 1758) v?České republice. Příroda 13, 161 ? 196
?Vorel, A. (2006) Program péče o populaci bobra evropského. Ochrana Přírody 61 (7), 202 - 207
Předběžná náplň práce
Bobr evropský (Castor fiber) byl v?historické době téměř vyhuben a přežil jen v malých refugiálních populacích. Ačkoli se bobr u nás v poslední době značně rozšířil, přesný původ našich bobrů není znám. Naše populace totiž vznikly jak samovolným šířením tak i záměrným vysazováním a případně i kombinací obou možností. Díky jiným probíhajícím projektům a mezinárodním kontaktům se v?naší laboratoři podařilo shromáždit vzorky DNA bobrů z?našich populací a také z většiny předpokládaných evropských a asijských refugií. V?prvním roce předloženého projektu se plánuje s pomocí sekvenace kontrolní oblasti mtDNA zjistit, ze kterých refugií se k nám bobři dostali a jakou roli v tom hrála jejich umělá reintrodukce. Studiem jaderné DNA (sady mikrosatelitů) se pak zjistí: 1. nakolik jsou naše populace izolované či v?kontaktu 2. v?jakém rozsahu se u nás kříží bobři původem z různých refugií 3. nakolik jsou naše populace geneticky variabilní 4. variabilitu v refugialních populacích a nakolik tato variabilita odpovídá popsaným demografickým událostem (bottleneck ve většině evropských populací)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Eurasian beaver (Castor fiber) was in the historical period almost extirpated and survived only in small refugial populations. Although the beaver in our country recently considerably expanded, the precise origin of our population is unknown. Our populations originated by natural spread, introduction, and possibly a combination of both. Due to other ongoing projects and international contacts we managed to collect DNA samples from Czech beaver populations and European and Asian refuges. In the first year of the proposed project we plan to trace the matrilineal origin of Czech beavers using mtDNA control region. A set of microsatellite loci will be used to evaluate:
1. whether are our populations isolated or in contact
2. the hybridization of ?beavers originating from different refuges
3. genetic variability in the Czech populations
4. variability in the refugial populations, and how this variability corresponds to the described demographic events (bottleneck in most European populations)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK