Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků, vztah k trestní odpovědnosti
Název práce v češtině: Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků, vztah k trestní odpovědnosti
Název v anglickém jazyce: Disciplinary liability of health care professionals, relationship to criminal lability
Klíčová slova: disciplinární odpovědnost, trestní odpovědnost, zdravotnický pracovník, lex artis, lékařská komora
Klíčová slova anglicky: disciplinary liability, criminal liability, medical professional, lex artis, medical chamber
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Centrum zdravotnického práva (22-CZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2010
Datum zadání: 19.03.2012
Datum a čas obhajoby: 05.06.2012 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK Praha, místnost č. 203
Datum odevzdání elektronické podoby:19.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:19.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2012
Oponenti: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK