Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vztah lékař - pacient, trestněprávní aspekty
Název práce v češtině: Vztah lékař - pacient, trestněprávní aspekty
Název v anglickém jazyce: Relationship of doctor and patient, criminal law aspects
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Centrum zdravotnického práva (22-CZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2009
Datum zadání: 14.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.01.2014
Datum a čas obhajoby: 23.01.2014 11:45
Místo konání obhajoby: PF UK Praha, místnost č. 203
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:15.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2014
Oponenti: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK