Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obzory a ruiny. Viditelné a neviditelné v raně moderní vizuální kultuře
Název práce v češtině: Obzory a ruiny. Viditelné a neviditelné v raně moderní vizuální kultuře
Název v anglickém jazyce: Horizons and ruins. The visible and invisible in the early modern visual culture
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2009
Datum zadání: 12.11.2009
Datum a čas obhajoby: 12.11.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2009
Datum proběhlé obhajoby: 12.11.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
  prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná doktorská práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK