Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha proteinů Bcl rodiny v onkogynekologii
Název práce v češtině: Úloha proteinů Bcl rodiny v onkogynekologii
Název v anglickém jazyce: Role of proteins of Bcl family on oncogyneacology
Klíčová slova: apoptóza,proteiny Bcl-2 rodiny,onkogynekologie,hyperplázie,karcinomy
Klíčová slova anglicky: apoptosis,Bcl-2 family protein,oncogynaecology,hyperplasia,carcinomas
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ivana Švandová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2009
Datum zadání: 12.11.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
Oponenti: doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je litrární rešerší týkající se regulačních proteinů vnitřní apototické dráhy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK