Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika práce v truhlářských dílnách
Název práce v češtině: Problematika práce v truhlářských dílnách
Název v anglickém jazyce: Problems Derived from Working in Carpenter Workshops
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-PRAC)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2009
Datum zadání: 11.11.2009
Datum a čas obhajoby: 08.09.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Oponenti: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK