Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Overconfidence in Business, Economics, Finance, and Psychology: How much of a Problem is it?
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Overconfidence in Business, Economics, Finance, and Psychology: How much of a Problem is it?
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. Andreas Ortmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.05.2008
Datum zadání: 01.05.2009
Datum a čas obhajoby: 04.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2009
Oponenti: Prof. Dr. Erik Hoelzl
  Prof. Dr. Gerlinde Fellner
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK