Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
DAMIT 2 - Database of Asteroid Models from Inversion Techniques
Název práce v češtině: DAMIT 2 - Database of Asteroid Models from Inversion Techniques
Název v anglickém jazyce: DAMIT 2 - Database of Asteroid Models from Inversion Techniques
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Vojtěch Sidorin, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2009
Datum zadání: 09.09.2013
Zásady pro vypracování
Projekt "DAMIT 2 - Database of Asteroid Models from Inversion Techniques" (dále jen DAMIT 2) navazuje na úspěšně realizovaný projekt "MySQL databáze fyzikálních modelů planetek" (dále jen DAMIT 1) zahájený v roce 2007 v Astronomickém ústavu UK. Podstatou projektu DAMIT 1 bylo vytvoření MySQL databáze modelů planetek a webového rozhraní pro přístup k ní. Webové rozhraní je dostupné na adrese http://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/asteroids3D. Od počátku roku 2008, kdy byla databáze na uvedené adrese zpřístupněna, ji aktivně využívají výzkumníci z celého světa. Podstatou projektu DAMIT 2 je přizpůsobení databáze a webového rozhraní požadavkům, které vyvstaly v průběhu ostrého provozu a to jak na straně uživatelů, tak na straně správce databáze (vedoucí projektu). Řešitel bude mít za úkol především:
1.napsat skript na automatické načítání souborů příslušejících k modelům (světelné křivky, seznam referencí)
2.zvýšit efektivitu skriptů pracujících s databází (tj. urychlit skripty, snížit výpočetní náročnost)
3.vylepšit webové rozhraní (zpřehlednit tabulkové výpisy modelů)
Mimo výše uvedené hlavní body bude řešitel implementovat drobnější úpravy a vylepšení dle ústní dohody s vedoucím projektu.
Seznam odborné literatury
M. Kaasalainen and J. Torppa (2001): Optimization methods for asteroid lightcurve inversion. I. Shape determination. Icarus 153, 24.

M. Kaasalainen, J. Torppa, and K. Muinonen (2001): Optimization methods for asteroid lightcurve inversion. II. The complete inverse problem. Icarus 153, 37.

M. Kaasalainen, J. Torppa, and J. Piironen (2002): Models of twenty asteroids from photometric data. Icarus 159, 369.

J. Torppa, M. Kaasalainen, T. Michalowski, T. Kwiatkowski, A. Kryszczynska, P. Denchev, and R. Kowalski (2003): Shapes and rotational properties of thirty asteroids from photometric data. Icarus 164, 346.

M. Kaasalainen, P. Pravec, Yu. Krugly and 19 colleagues (2004): Photometry and models of eight near-Earth asteroids. Icarus 167, 178.

J. Ďurech, M. Kaasalainen, A. Marciniak, and 39 colleagues (2007): Physical models of ten asteroids from an observers' collaboration network. Astron. Astrophys. 465, 331.
Předběžná náplň práce
Metoda inverze světelných křivek umožňuje určit přibližný tvar a rotační stav planetky z jejích světelných křivek pozorovaných při různých geometriích Slunce-planetka-Země. Tato medota vedla k vytvoření modelů více než stovky planetek (např. Kaasalainen a kol. 2002, 2004; Torppa a kol. 2003; Ďurech a kol. 2007). Většina těchto modelů je v současné době k dispozici ve formě SQL databáze na adrese http://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/asteroids3D. Údržbu a aktualizaci tohoto seznamu zajišťuje vedoucí projektu. Tyto modely se dále hojně využívají ve spojení s pozorováním v infračerveném oboru, slouží k předpovědi tvaru světelných křivek a začínají se používat ke statistické analýze rotačních stavů planetek.

Počet planetek se známým tvarem neustále narůstá a v horizontu několika let můžeme očekávat až tisíce nových modelů. Další vývoj MySQL databáze je nezbytý pro snadný přístup k vekému množstvý dat a jejich snadnou aktualizaci. Do této databáze budou v budoucnu zařazeny i modely odvozené z pozorování projektu Pan-STARRS (University of Hawaii) a bude propojena s webovou službou umožňující výpočet efemerid, zobrazení animací nebo výpočet světelných křivek (spolupráce s Danielem Hestrofferem, Paris Observatory).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK