Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Les semi-consonnes françaises dans la perceptions et dans la production des apprenants tcheques
Název práce v jazyce práce (francouzština): Les semi-consonnes françaises dans la perceptions et dans
la production des apprenants tcheques
Název práce v češtině: Polokonsonanty ve vnímání a v produkci a tvorbě českých studentů.
Název v anglickém jazyce: Approximants in a perception and production of Czech students
Klíčová slova: polokonsonanty, didaktika, nahrávky
Klíčová slova anglicky: approximants, didactics, recordings
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2009
Datum zadání: 22.11.2010
Datum a čas obhajoby: 19.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK