Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení finančních rizik
Název práce v jazyce práce (slovenština): Řízení finančních rizik
Název práce v češtině: Řízení finančních rizik
Název v anglickém jazyce: Financial Risks Control
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2009
Datum zadání: 03.11.2009
Datum a čas obhajoby: 28.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2010
Oponenti: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka pojedná o základních typech rizik (kreditním, tržním a likvidity). Popíše kvantitativní charakteristiky těchto rizik a bude se věnovat pravidlům rozhodování za nejistoty. Vybrané metody bude numericky ilustrovat.
Seznam odborné literatury
[1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[2] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivative Securities. 4th ed., Prentice-Hall. Upper Saddle Rive 2000.
[3] Shaw, W.: Modeling Financial Derivatives with Mathematica. Cambridge University Press. Cambridge 1998.
[4] Morgan, J. P., Reuters: RiskMetrics ? Technical Document. 4th ed., Morgan Guaranty Trust Company. New York 1996.
[5] Hurt, J.: Simulační metody. Skripta SPN. Praha 1982.
[6] Fuchs, K.: Hodnocení portfolia opcí. Diplomová práce. UK MFF Praha 2003.
[7] Luenberger, D. G.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998.
[8] Haerdle, W., Kleinow, T., Stahl, G.: Applied Quantitative Finance.Springer. Berlin 2002.
[9] Seydel, R.: Tools for Computational Finance. Springer. Berlin 2002.
[10] Gamerman, D.: Markov Chain Monte Carlo. Chapman & Hall. London 1997.
[11] Credit Suisse Financial Products. Credit Risk+. Credit Suisse First Boston. www.csfb.com/creditrisk. 1997.
[12] Bluhm, C. et al.: Credit Risk Modeling. Chapman & Hall/CRC. Boca Raton 2003.
[13] Schoenbucher, P. J.: Credit Derivatives Pricing Models. Wiley. Chichester 2003.
[14] Glasserman, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. New York 2004.
[15] Boyle, P. et al.: Monte Carlo Methods for Security Pricing. In: Option Pricing, Interest Rates and Risk Management. Jouni, E. et al., eds. Springer. New York 2004. 185 - 238.
[16] Varian, H. R. (ed.): Computational Economics and Finance. Modeling and Analysis with Mathematica. Springer-TELOS. New York 1996.
[17] Pflug, G. Ch.: Some remarks on the Value-at-Risk and the conditional Value-at-Risk. To appear.
[18] Krokhmal, P. et al. (eds.): Risk Management and Optimization in Finance. Special Issue. J. of Banking & Finance 30, February 2006.
[19] Wolfram, S.: The Mathematica Book. 5th ed. Wolfram Media. Champaign (IL) 2003.
[20] Dahlstedt, R. a kol.: On the usefulness of standard industrial classifications in comparative financial statement analysis.
European Journal of Operational Research 79 (1994). 230-238.
[21] Wolfram, S.: Mathematica v. 6.0.3. Help/tutorial/PartitioningDataIntoClusters.
[22] Hurt, J.: Risk measures in finance. In: 2008 International Mathematica User Conference. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/7230/. Champaign (IL) 2008.
[23] Franke, J., Haerdle, W., Hafner, Ch.: Statistics of Financial Markets. Springer. Berlin 2004.
[24] Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress. Praha 2008.
[25] Tibilleti, L.: The Incremental VaR. In: Kohlmann, M., Tang, S. (eds): Mathematical Finance. Birkaeuser. Basel 2001. pp. 355-364.
[26] Baník, P.: Metody optimalizace ve financích. Diplomová práce. UK MFF Praha 2008.
[27] Brigham, E. F.: Fundamentals of Financial Management. 6th edition. The Dryden Press. Forth Worth 1992.Předběžná náplň práce
Řízení finančních rizik
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Financial Risks Control
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK