Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Prostorové rozložení sněhové pokrývky v alpinském bezlesí na příkladu vrcholové oblasti východních Krkonoš
Název práce v češtině: Prostorové rozložení sněhové pokrývky v alpinském bezlesí na příkladu vrcholové oblasti východních Krkonoš
Název v anglickém jazyce: Spatial distribution snow cover in alpine forest-free area, Krkonoše mts.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2010
Datum zadání: 12.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
a
Seznam odborné literatury
b
Předběžná náplň práce
c
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
d
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK