Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zwei Brüder. Literarisches Schaffen und politisches Engagement bei Heinrich und Thomas Mann zwischen 1918 und 1933
Název práce v jazyce práce (němčina): Zwei Brüder. Literarisches Schaffen und politisches Engagement bei Heinrich und Thomas Mann zwischen 1918 und 1933
Název práce v češtině: Dva bratři. Literární činnost a politická angažovanost Thomase a Heinricha Manna v letech 1918-1933
Název v anglickém jazyce: Two brothers. The literary activity and the political inolvement of Thomas and Heinrich Mann between 1918 – 1933
Klíčová slova: Thomas Mann, Heinrich Mann, politika, Výmarská republika, Wilheminismus, fašismus, demokracie, diktatura
Klíčová slova anglicky: Thomas Mann, Heinrich Mann, policy, Weimar Republic, Wilheminism, fascism, democracy, dictatorship
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2010
Datum zadání: 06.12.2013
Datum a čas obhajoby: 09.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: katedra germanistiky UK PedF
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce srovnává literární činnost Thomase a Heinricha Manna s jejich politickými názory na základě dvou vybraných děl obou bratrů. V případě Heinricha Manna se jedná o román Der Untertan, v druhém případě jde o novelu od Thomase Manna Mario und der Zauberer.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis compares the literary activity of Thomas and Heinrich Mann with their political opinions. The comparison of the literary activity and opinions is based on their two books. There is the novel Der Untertan in case of Heinrich Mann and the short story from Thomas Mann Mario und der Zauberer in the second case.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK