Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Omezené a cenzorované vysvětlované proměnné
Název práce v češtině: Omezené a cenzorované vysvětlované proměnné
Název v anglickém jazyce: Limited and censored explained variables
Klíčová slova: Omezené a cenzorované vysvětlované proměnné, logit, analýza přežití, R.
Klíčová slova anglicky: Limited and censored explained variables, logit, survival analysis, R.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Přemysl Bejda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2012
Datum zadání: 09.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2012
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Oponenti: doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Nejprve se práce zaměří na teorii týkající se různých možností zacházení s omezenými a cenzorovanými vysvětlovanými proměnnými. Poté si řešitel vybere alespoň dva relevantní programy, u nichž se pokusí srovnat jejich možnosti vzhledem k dané problematice. Toto srovnání bude nejlépe demonstrovat na vhodně zvolené sadě reálných dat nebo nalezne data z oblasti finanční matematiky tato data vhodně zpracuje a ukáže praktické využití výše zmíněných metod.
Seznam odborné literatury
[1] G. S. Maddala: Limited dependent and qualitative vriables in econometrics. Cambridge University Press, 1983
[2] W. H. Greene: Econometric Analysis. Prentice Hall, New Jersey, 2003
[3] T. Cipra: Finanční ekonometrie. Ekopress Praha, 2003

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK