Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voices of Native American women: the life narratives of Sarah Winnemucca, Zitkala-Sa, Maria Campbell and Leslie Marmon Silko
Název práce v češtině: Hlasy indiánských žen: autobiografická vyprávění Sarah Winnemuccy, Zitkaly-Sa, Marie Campbell and Leslie Marmon Silko
Název v anglickém jazyce: Voices of Native American women: the life narratives of Sarah Winnemucca, Zitkala-Sa, Maria Campbell and Leslie Marmon Silko
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2009
Datum zadání: 24.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK