Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak se změnila role redaktora televizního zpravodajství přechodem na bezpáskovou výrobu
Název práce v češtině: Jak se změnila role redaktora televizního zpravodajství přechodem na bezpáskovou výrobu
Název v anglickém jazyce: How the role of television news journalist is changed with the transition to the tape-less production
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Ing. Bohuš Získal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2009
Datum zadání: 23.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce je popis a zhodnocení změny role redaktora televizního zpravodajství přechodem na technologii bezpáskové výroby. Práce se dále zaměřuje na případné přínosy a rizika nových postupů jak pro redaktora, tak pro uživatele a analýzu nových možností spojených s použitím serverových a síťových technologií. V závěru práce jsou uvedeny některé možné předpoklady vývoje výroby televizního zpravodajství.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK