Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Jazyková analýza televizních pořadů 168 hodin a Střepiny
Název práce v češtině: Jazyková analýza televizních pořadů 168 hodin a Střepiny
Název v anglickém jazyce: Language analysis of TV programmes 168 hodin and Střepiny
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2009
Datum zadání: 18.09.2009
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK