Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gallasové na Frýdlantsku a Liberecku
Název práce v češtině: Gallasové na Frýdlantsku a Liberecku
Název v anglickém jazyce: Counts Gallas in Region of Frýdlant and Liberec
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.09.2009
Datum zadání: 16.09.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Místo konání obhajoby: katedra OVF
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK