Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Odysseia
Název práce v češtině: Odysseia
Název v anglickém jazyce: Odysseia
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2009
Datum zadání: 15.09.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Karla Cikánová
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Karla Cikánová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK