Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Environmentální vzdělávání
Název práce v češtině: Environmentální vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Environmental education
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.09.2009
Datum zadání: 13.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Reichel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK