Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Fenomén Podkarpatské Rusi v české meziválečné literatuře
Název práce v češtině: Fenomén Podkarpatské Rusi v české meziválečné literatuře
Název v anglickém jazyce: Phenomen of Subcarpathian Ruthenia in Czech interwar literature
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.09.2009
Datum zadání: 11.09.2009
Datum a čas obhajoby: 11.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK